Картошка — корень картош

Картошка — корень картош

  • Да корень картош , к- суффикс, а- окончание
  • картош-корень — к — суффикс — а — окончание .
    Да, в словекартошка — картош — корень .